link link link link link link link link link

Valid XHTML 1.0 Strict

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości."

Józef Piłsudski

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


"Chcieli nas zakopać. Nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem"


Zolnierze wykleci_IPN

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

PREZYDENT RP Lech Kaczyński

TU czytaj: Geneza święta. - wykorzystano publikację w www.ipn.gov.ple

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROTMISTRZ WITOLD PILECKI

rotmistrz Pilecki

Witold Pilecki urodził się w 1901 r. Po wybuchu II wojny współorganizował Tajną Armię Polską, która stała się częścią AK. - W 1940 r. dał się schwytać w łapance w Warszawie, by dostać się do Auschwitz. Przekazywał przełożonym meldunki, zorganizował tam też konspirację. Dzięki niemu Churchill i Roosevelt dowiedzieli się, że nie jest to zwykły obóz koncentracyjny, lecz zagłady - mówi prof. Wiesław Wysocki z UKSW, autor biografii rotmistrza. Potem była ucieczka z obozu, walka w powstaniu warszawskim, niemiecka niewola i służba u gen. Andersa. Jesienią 1945 r. na rozkaz generała Pilecki wrócił do kraju, by przekazywać mu informacje o sytuacji. W maju 1947 r. został aresztowany, rok pózniej skazany na śmierć i stracony. Zrehabilitowano go w 1990 r.

Tu czytaj artykuł o wstrząsającej historii życia i śmierci Rotmistrza Pileckiego."


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tu jest książka "Dla Niepodległej" pod redakcją Dariusza Piotra Kucharskiego i Rafała Sierchuły. Autorzy tej książki wyrażają zgodę na jej rozpowszechnianie w dowolnym nakładzie, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legnicki Żołnierz Niezłomny(Wyklęty) Rtm. WP mjr NSZ Władysław Dybowski wiceprezydent Legnicy od sierpnia 1945 do października 1946.

TU czytaj artykuł o Władysławie Dybowskim.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za zamordowanie mjr. Antoniego Żubryda i jego żony Janiny agent bezpieki Jerzy Vaulin miał otrzymać 40 tys. złotych nagrody.... Po kilkudziesięciu latach Janusz Niemiec spotkał mordercę swoich rodziców i zapytał go, dlaczego skoro zabił mu ojca, zamordował też jego matkę. W odpowiedzi usłyszał od Vaulina: "Czy w związku ze śmiercią rodziców otrzymał pan od państwa odszkodowanie? Bo jeśli tak, to powinien pan być mi wdzięczny i mi podziękować"...

Tu czytaj artykuł: Bieszczadzki "Ogien"."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tu czytaj artykuł: "Wykleci przez komune Zolnierze Niezlomni."

Tu czytaj artykuł: "WYKLĘCI W III RP"."

Tu czytaj artykuł: "WYKLĘCI - mord na najlepszych synach Polski."

Tu czytaj artykuł: ŚWIĘTO NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI."

Tu czytaj artykuł: "KSIĄDZ, JEDEN Z WYKLĘTYCH"."

Tu czytaj artykuł o odnalezieniu i godnym pochowaniu szczątków Zygmunta Szyndzielarza "ŁUPASZKI".
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
80-ta rocznica akcji bojowej „Kutschera”.


1 lutego br. w Warszawie odbyły się zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu "Zośka" i "Parasol" oraz synów Marii Stypułkowskiej – Chojeckiej ps. Kama obchody 80. rocznicy zamachu na wysokiego funkcjonariusza niemieckiego aparatu terroru Franza Kutscherę.

W 80. rocznicę akcji bojowej „Kutschera” oddano hołd żołnierzom Kedywu KG AK „Pegaz”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
POWSTANIE STYCZNIOWE


Powstanie Styczniowe to jedno z najważniejszych wydarzeń, które kształtują nasz polski kod kulturowy. Było to największe powstanie insurekcyjne w dziejach. Pokazało, że dla Polaków rzeczą najważniejszą jest kwestia niepodległości Polski. Powstanie Styczniowe to także element łączący historię Polski, Litwy i Białorusi - zgodnie z powstańczym herbem, na którym widniały: Orzeł Biały, Pogoń i Michał Archanioł.

Tu czytaj artykuł: "POWSTANIE STYCZNIOWE."

Tu czytaj artykuł: "JAK POLSKA CZCIŁA BOHATEROW."

Tu czytaj artykuł: "Ostatni bój nad Bajkałem."

Tu czytaj artykuł: "KSIĄDZ GENERAŁ STANISŁAW BRZÓSKA."

Tu czytaj artykuł: "OBOK ORŁA ZNAK POGONI."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Zbrodnia lubińska.Zbrodnia lubinska 31.08.1982r.


31 sierpnia 1982r. władza komunistyczna dopuściła się w Lubinie zbrodni, która na zawsze pozostanie w sercach i umysłach zarówno mieszkańców tego miasta, jak i wszystkich Polaków. W wyniku działań milicji i ZOMO od kul zginęły 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pamięć o ofiarach stanu wojennego jest ważna dla przyszłych pokoleń. Nie można dopuścić, by zapomniano o Michale Adamowiczu, Andrzeju Trajkowskim i Mieczysławie Poźniaku, którzy zginęli z rąk "władzy ludowej". Nie można też pozwolić, by zapomniano o tych, którzy swymi decyzjami przyczynili się do śmierci niewinnych ludzi.

ZBRODNIA LUBIŃSKA.

"Dzieciom przekazuję, aby o ojcu pamiętali... jak mnie zabraknie" Stanisława Trajkowska.

 • Tu oglądaj film o zbrodni lubińskiej zawierający relacje uczestników tych wydarzeń. • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Powstanie Warszawskie.


  Gloria victis.


  Mniej więcej jesienią 1943 roku stało się jasne, że Polska nie zostanie wyzwolona spod okupacji niemieckiej przez wojska aliantów zachodnich, lecz przez Armię Czerwoną. Fakt ten niósł za sobą daleko idące konsekwencje polityczne. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodzstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski.

  Tu czytaj artykuł: POWSTANIE WARSZAWSKIE.

  Tu czytaj artykuły Magazynu "Reduty Dobrego Imienia" o Powstaniu Warszawskim.

  Tu czytaj artykuł: PLAN PABSTA DLA WARSZAWY.

  Tu czytaj artykuł: OPERACJA PLANOWEGO ZNISZCZENIA WARSZAWY PO UPADKU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

  Tu czytaj artykuł: POWSTANIE POKAZAŁO STALINOWI, ŻE Z POLSKĄ NIE BĘDZIE ŁATWO.

  Tu czytaj artykuł: PROF. KIEŻUN O POWSTANIU: DLA WOLNEJ POLSKI CHCIELIŚMY ZROBIĆ WSZYSTKO.

 • Tu oglądaj wywiad z prof. Witoldem Kieżunem, wybitnym ekonomistą, uznanym w świecie autorytetem, autorem książki "Patologia transformacji", a przede wszystkim weteranem Powstania Warszawskiego, żołnieżem AK i więźniem sowieckich łagrów. • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Ustawa Rządowa czyli Konstytucja z 3 maja 1791 roku.  Konstytucja 3 maja  Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja pierwszy raz ustanowione zostało w 1919r. oraz ponownie w 1990r. Pierwsza w nowożytnej Europie konstytucja a drugia na świecie po amerykańskiej uchwalona została 3 maja 1791r. przez Sejm Wielki, który został zwołany w 1788r. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919r. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946r. Ponieważ w wielu miastach dochodziło do demonstracji studenckich władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy. Dopiero w 1981r. ponownie władze Świętowały to historyczne wydarzenie - świadczą o tym gazety codzienne z tego czasu m.in. Trybuna Ludu, Głos Robotniczy, Życie Warszawy. Tym samym w roku 1981 pierwszy raz po wojnie świętowano rocznicę Uchwały Majowej. Święto Narodowe 3 Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990r. Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu Zamkowym odbyły się w 1990r.

  TU jest tekst konstytucji.  Święto Konstytucji o także Święto Kościelne Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

  Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nie od początku było świętem dla całej Polski. Dopiero po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV.

  TU czytaj więcej o ustanowieniu święta.

  Historia święta MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  SPCHD ODDAŁO HOŁD WOJCIECHOWI KORFANTEMU DYKTATOROWI III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO.


  W dniu 17 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów uczciło 82 rocznicę śmierci Wojciecha Korfantego. Przywódcy Śląskich Chrześcijańskich Demokratów i Ojca Naszej Niepodległości oraz ku czci Powstańców Śląskich w 100-rocznicę wybuchu III Postania Śląskiego.

  SPCHD ODDAŁO HOŁD WOJCIECHOWI KORFANTEMU DYKTATOROWI III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  "Cud nad Wisłą" 101 rocznica Bitwy Warszawskiej 13-15.08.1920r.  Cud nad Wsla  W dniach 13-15 sierpnia 1920 na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem "Cudu nad Wisłą" i uznawana za 18 przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

  "Cud nad Wisłą" czyli Bitwa Warszawska

  BITWA NAD NIEMNEM.

  BITWA POD ZADWÓRZEM.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ŚWIETO CHRZTU POLSKI.


  Chrzest Polski to wydarzenie historyczne. Dzień 14 kwietnia 966 r. to jedna z najważniejszych dat w historii naszego kraju, rozpoczęła jego chrystianizację i dała początek państwowości. Święto Chrztu Polski zostało ustanowione przez Sejm RP przyjęciem ustawy 22 lutego 2019. W założeniu święto ma na celu "upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości".

  ŚWIETO CHRZTU POLSKI.

  Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski.

  Chrzest Polski według Jana Matejki.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  100 lat temu Polska podpisala z Rosją Sowiecką traktat ryski.


  Traktat pokojowy zawarty w Rydze 18 marca 1921 r. kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał granice państwa polskiego na wschodzie. Stanowił o odszkodowaniach dla Polski i miał regulować sprawy repatriacji oraz polityki wobec ludności polskiej na terenie Rosji Sowieckiej.

  100 lat temu Polska podpisała z Rosją Sowiecką traktat ryski.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Setna rocznica Konstytucji marcowej.


  Sto lat temu Sejm Ustawodawczy przyjął Konstytucję, którą z czasem nazwano marcową. W latach 1919-1922 Izba Poselska, pierwsza w odrodzonej Polsce, uchwaliła przepisy regulujcąe podstawowe dziedziny życia państwowego i społecznego. Zwieńczeniem wielkiego wysiłku prawodawczego była właśnie ustawa zasadnicza z 17 marca 1921 roku.

  Setna rocznica "Konstytucji marcowej".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  TADEUSZ KOŚCIUSZKO - BOHATER CZTERECH NARODÓW - 275 ROCZNICA URODZIN.  T.Kosciuszko  Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 r. na Polesiu, w historycznym Wielkim Księstwie Litewskim, obecnie w granicach państwa białoruskiego. Był wybitnym synem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dzielnym obrońcą jej wolności i praw oraz bohaterem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

  Tadeusz Kosciuszko - Bohater czterech narodow.

  275 rocznica urodzin T. Kosciuszki.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  30 ROCZNICA PRZEKAZANIA DO KRAJU INSYGNIÓW WŁADZY II RZECZYPOSPOLITEJ.

  22 grudnia 2020r. w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 30 rocznicę przekazania insygniów władzy II RP przez ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego pierwszemu polskiemu prezydentowi wybranemu po II wojnie światowej w wolnych wyborach Lechowi Wałęsie.

  30 ROCZNICA PRZEKAZANIA INSYGNIOW.

  NA STRAŻY RZECZPOSPOLITEJ.

  PRZEKAZANIE INSYGNIÓW WŁADZY PREZYDENCKIEJ.

  PRZEMOWIENIE RYSZARDA KACZOROWSKIEGO.

  PRZEMOWIENIE LECHA WAŁESY.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Czterdzieści lat pomnika Poległych Stoczniowców 1970.

  Na odsłonięcie pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku przybyły niezliczone rzesze ludzi z całej Polski. 16 grudnia 1980 roku, po zaledwie stu dniach budowy, a po dziesięciu latach od tragicznych wydarzeń, odsłonięto monument. To był pierwszy za żelazną kurtyną pomnik pamięci ofiar komunistycznej władzy i pierwszy, o którego budowie zdecydowali sami obywatele.

  Czterdzieści lat pomnika Poległych Stoczniowców 1970.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ROK 2020 ROKIEM HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO.  Hold Ruski  7 października 2020 r. minęła 400 rocznica śmieci Hetmana Żółkiewskiego. W 1620r. poprowadził on wyprawę na Mołdawię w celu umocnienia na tronie przychylnego Rzeczypospolitej hospodara Kaspra Gratianiego. Wojska poniosły ciężką klęskę w bitwie pod Cecorą, gdzie hetman zginął w nocy z 6 na 7 października 1620r. podczas odwrotu wojsk polskich.

  ROK 2020 ROKIEM HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO.

  HETMAN STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  HOŁD RUSKI - Polacy jako pierwsi Europejczycy zdobyli Kreml  Hold Ruski  29 października 1611 r. hetman Stanisław Żółkiewski powrócił tryumfalnie do Warszawy z wojny moskiewskiej. W orszaku przejeżdżającym przez miasto był wzięty do niewoli car Wasyl IV Szujski, który na Zamku Królewskim ukorzył się przed królem Polski, Zygmuntem III Wazą.

  HOŁD RUSKI - CAR WASYL SZUJSKI ZŁOŻYŁ HOŁD ZYMUNTOWI III WAZIE.

  Polacy jako pierwsi Europejczycy zdobyli Kreml.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  "40 rocznica "Solidarności".

  40 lat temu podpisano Porozumienia Sierpniowe. To było pierwsze zwycięstwo na drodze do polskiej wolności i upadku komunizmu. To były również narodziny NSZZ "Solidarność", za którą Polskę podziwia cały świat.

  40 ROCZNICA POROZUMIENIA GDAŃSKIEGO.

  40 ROCZNICA POROZUMIENIA JASTRZĘBSKIEGO.

  40 ROCZNICA POROZUMIENIA KATOWICKIEGO.

  40 ROCZNICA POROZUMIENIA SZCZECIŃSKIEGO.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Obława Augustowska - Lipiec 1945r.  W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Ze strony sowieckiej w operacji uczestniczyły jednostki 50. armii III Frontu Białoruskiego, Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego "Smiersz". Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i miejscowi konfidenci wspomagali działania Sowietów jako przewodnicy i tłumacze, asystowali także przy przesłuchaniach. Około 600 osób nigdy nie powróciło do domów i do dziś nie są znane ich losy. Najprawdopodobniej wszyscy zostali pozbawieni życia na podstawie tej samej decyzji i należy ich uznać za ofiary Obławy Augustowskiej.

 • http://oblawaaugustowska.pl/ • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020.06.04 - 28 rocznica odwołania rządu Jana Olszewskiego.  Rząd olszewskiego

  "Noc długich teczek" - tak niektórzy nazywają nocne wielogodzinne posiedzenie Sejmu I kadencji, gdy odwołany został rząd Jana Olszewskiego. W powszechnej pamięci pozostało, że poszło o listę tajnych współpracowników bezpieki przygotowaną przez ówczesnego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Antoniego Macierewicza. W istocie spór dotyczył nie tylko lustracji, choć obie strony - z różnych powodów - położyły na to akcent. Polityczna bitwa z 4 czerwca 1992 r. miała i ma wielkie skutki dla Polskiej po dzień dzisiejszy.

  Sejmowe Przemówienie premiera J. Olszewskiego.

 • Wywiad z PREMIEREM JANEM OLSZEWSKIM.
 • Sejmowe Przemówienie premiera J. Olszewskiego.

  "4 CZERWCA TO NIE BYŁO ZWYCIĘSTWO".

  "To nie lustracja wywołała noc teczek."

  "Lech Wałęsa przesądził sprawę lustracji i prywatyzacji odwołując rząd Jana Olszewskiego."

  RZĄD OLSZEWSKIEGO WSKAZAŁ DROGĘ NA ZACHÓD - Wywiad z profesorem PAWŁEM ŁĄCZKOWSKIM, wicepremierem w rządzie Hanny Suchockiej w latach 1992-1993.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  85 rocznica śmierci Marszałka Piłsudskiego.  Pilsudski  Bez względu na to jak ocenimy rolę Piłsudskiego w historii Polski, oraz politykę jaką prowadził przewodząc państwu jedno jest niezaprzeczalne - Marszałek stał się symbolem niepodległej, dumnej i zwycięskiej Polski która pokonała Armię Radziecką w 1920 roku broniąc się przed ponownym zniewoleniem, a Europę przed zalewem rewolucji bolszewickiej.

  Śmierć Marszalka Piłsudskiego.

  UROCZYŚTOSCI POGRZEBOWE MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

  JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH POSTACI W HISTORII POLSKI.

  ŻYCIORYS JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

  KALENDARIUM ŻYCIA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  WOJCIECH KORFANTY - przywódca Ślązaków i wybitny CHRZEŚCIJAŃSKI DEMOKRATA.


  W.Korfanty.jpg


  Śląski polityk i dyktator III Powstania Śląskiego, w II RP jeden z przywódców Chrześcijańskiej Demokracji, Wojciech Korfanty, to jedna z najważniejszych postaci dla Śląska i jego walki o przyłączenie do Polski.

  Życiorys Wojciecha Korfantego.

  W Warszawie odsłonieto Pomnik W. Korfantego.

  UCHWAŁA SEJMU RP.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  GENERAŁ ZYGMUNT BOHUSZ-SZYSZKO - BOHATER BITWY O NARVIK.  Generał Zygmunt Bohusz-Szyszko dowodząc Samodzielną Brygadą Strzelców Podhalańskich wsławił się w bitwie o Narwik, później jako dowódca 2 Korpusu Polskiego walczył pod Monte Cassino.

  GENERAŁ ZYGMUNT BOHUSZ-SZYSZKO - BOHATER BITWY O NARVIK.

  OBCHODY 80 ROCZNICY ZWYCIĘSKIEJ BITWY O NARVIK.

  ZWYCIĘSKA BITWA O NARVIK.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  KONCEPCJA KONFEDERACJI POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ.  Konfederacja polsko-czechosłowacka była koncepcją polityczną z okresu II wojny światowej propagowaną przez Rząd RP na uchodźtwie. Idea ta, wspierana przez rząd Wielkiej Brytanii, nawiązywała do przedwojennych planów ustanowienia bloku państw "Międzymorza". Początkowo częściami składowymi konfederacji miały być Polska, Czechosłowacja i Węgry.

  KONCEPCJA KONFEDERACJI POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  HENRYK II POBOŻNY.  Henryk II Pobożny był trzecim pod względem starszeństwa synem Henryka I Brodatego i Świetej Jadwigi z Andechs. Urodził się prawdopodobnie w 1191 roku. Pierwsza pewna informacja na jego temat pochodzi dopiero z 1208 roku. Już jednak pięć lat później, wobec tragicznej śmierci brata Konrada na polowaniu, Henryk stał się jedynym dziedzicem Dolnego Śląska.

  HENRYK II POBOŻNY.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020.02.10 - 100 lat temu odbyły się zaślubiny Polski z morzem.  100 lat temu, 10 lutego 1920 r., w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny z morzem, zorganizowane dla uczczenia włączenia Pomorza w granice odrodzonej Polski. Aktu dokonał jeden z najbardziej zasłużonych polskich dowódców, współtwórca Błękitnej Armii gen. Józef Haller.

  100 lat temu odbyly się zaślubiny Polski z morzem.

  100 rocznica zaślubin Polski z morzem i powrotu Pomorza do Polski.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2020.01.20 - 700 ROCZNICA KORONACJI WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA NA KRÓLA POLSKI.  20 stycznia 1320 roku w Katedrze na Wawelu w Krakowie, arcybiskup gnieźnieński Janisław koronował Władysława Łokietka na króla Polski. To ważne wydarzenie naszej historii oficjalnie zamykało okres rozbicia dzielnicowego. Odtąd Kraków otrzymał status stolicy Polski i stał się oficjalnie miejscem koronacyjnym.

  700 ROCZNICA KORONACJI WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA NA KRÓLA POLSKI.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  100-na rocznica urodzin Ryszarda Kaczorowskiego.  Ryszard Kaczorowski  "Świętujemy dziś 100-lecie urodzin człowieka wyjątkowego w najnowszych dziejach Polski. Człowieka, który przeniósł dziedzictwo i ciągłość władzy wolnej II RP przez czas komunizmu aż do odzyskania suwerenności w 1989 r. Dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości za obecność i podtrzymywanie pamięci o ludziach, którzy tworzyli naszą historię" - napisał premier Mateusz Morawiecki.

  Uroczystosci 100-nej rocznicy urodzin RYSZARDA KACZOROWSKIEGO.

  LIST ANDRZEJA DUDY PREZYDENTA RP.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Homilia  Tekst homili Abp. Marka Jędraszewskiego.

  Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Unia Lubelska - początek Rzeczpospolitej Obojga Narodow.  1 lipca 1569 zawarta została unia polsko-litewska, tym samym powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wspólne państwo Polaków i Litwinów trwało przez ponad dwa wieki - aż do czasu, kiedy zniknęło z mapy Europy po rozbiorach w 1795 roku.

  "Unia Lubelska - początek Rzeczpospolitej Obojga Narodow."

  "Obchody 450 rocznicy Unii Lubelskiej."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  100 lat temu podpisano Traktat Wersalski.  Paderewski i Dmowski  28 czerwca 1919r. w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat pokojowy z Niemcami. Był on najważniejszym z układów kończących I wojnę światową, w której zginęło około 9 milionów żołnierzy, a około 20 milionów zostało rannych. Jednym z jego postanowień było przyznanie Polsce większości ziem zaboru pruskiego oraz przeprowadzenie plebiscytów na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku.

  "100 lat temu podpisano Traktat Wersalski."

  "Traktat Wersalski."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  STO CZTERY LATA OD SZARŻY POD ROKITNĄ.  Rotmistrz Z. Dunin-Wasowicz  W 1915 roku żołnierze II Brygady Legionów zostali skierowani do walk do Bukowiny i Besarabii na granicę Austro-Węgier z Rosją. Wśród nich były dwa szwadrony ułanów dowodzone przez rtm. Zbigniewa Dunina-Wąsowicza.

  "STO CZTERY LATA OD SZARZY POD ROKITNĄ."

  "OPIEKA NAD NEKROPOLIA LEGIONISTÓW."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  08.02.2019r - Zmarł premier Jan Olszewski.  Jan Olszewski

  Odszedł od nas patriota, niezłomny i wierny. Dziękujemy, że był Pan z nami, że jest Pan w nas i dla nas. Dla nas dziś i dla przyszłych pokoleń. Tak powiedział i napisał premier Mateusz Morawiecki w księdze kondolencyjnej po śmierci Jana Olszewskiego.

  Życiorys Jana Olszewskiego.

  Sejmowe przemówienie premiera J. Olszewskiego.

 • Tu oglądaj wywiad z PREMIEREM JANEM OLSZEWSKIM. • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2019.01.02 - 80 lat temu zmarł Roman Dmowski.  Roman Dmowski  80 lat temu, 2 stycznia 1939 r., w Drozdowie koło Łomży zmarł po długiej chorobie Roman Dmowski - przywódca obozu narodowego, współtwórca niepodległej Polski.

  "80 lat temu zmarł Roman Dmowski."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  100 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.  Krzyz


  Powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania...

  Tu czytaj artykuł : "100 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO."

  Tu czytaj artykuł o powstaniu RZĄDU IGNACEGO PADEREWSKIEGO.

  Tu czytaj artykuł o IGNACYM PADEREWSKIM.

  Tu czytaj artykuł o ROMANIE DMOWSKIM.

  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE NA OBRAZACH.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  550-LECIE PARLAMENTARYZMU RZECZYPOSPOLITEJ.


  Sejm został zwołany w maju 1652 r. na podstawie wcześniejszej własnej uchwały jak sejm nadzwyczajny. Sejmiki odbyły się w czerwcu i lipcu, zaś sejm rozpoczął obrady w Warszawie 23 lipca 1652 r. Marszałkiem izby poselskiej obrany został Aleksander Sielski, starosta stężycki. Podczas obrad zajęto się sprawami obrony, kwestiami skarbowymi oraz sytuacji egzulantów, czyli szlachty zmuszonej do opuszczenia swoich siedzib w związku z toczącą się na Ukrainie wojną. Na sejmie nie potępiono sprzeciwu zastosowanego przez Władysława Sicińskiego, który doprowadził do zerwania poprzedniego sejmu w marcu 1652 r. Sejm zakończył obrady 17 sierpnia 1652r.

  Wiwat Niepodłegła Rzeczpospolita.

  Orędzie Prezydenta RP.

  Homilia abp. Stanisława Gądeckiego.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2018.06.24 - 180 ROCZNICA URODZIN JANA MATEJKI.


  Jan Matejko urodził się 24.06.1838 r., zmarł 01.11.1893 r. w Krakowie. Polski malarz historyczny, batalistyczny, historiozof. Twórca narodowej szkoły malarstwa historycznego. W swej twórczości, z pewnym pedagogicznym rysem, pochylał się nad najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski. Zajmował się także malarstwem portretowym, religijnym, alegorycznym oraz romantycznymi ujęciami postaci historycznych.

  Tu czytaj o Janie Matejko.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2017.12.10 - 75 LAT TEMU RZĄD RP NA UCHOD¬STWIE WYSTOSOWAŁ JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW OPISUJĄCYCH HOLOKAUST.


  J.Pilsudski


  10 grudnia 1942 roku rząd RP na uchodźstwie wystosował notę do państw sprzymierzonych w walce z Niemcami, dotyczącą prowadzonej przez Niemców masowej eksterminacji Żydów w okupowanej przez III Rzeszę Polsce. Nota uważana jest za jeden z najważniejszych dokumentów opisujących Holokaust i wzywających do jego powstrzymania.

  75 LAT TEMU RZĄD RP NA UCHOD¬STWIE WYSTOSOWAŁ JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW OPISUJĄCYCH HOLOKAUST.

  NOTA MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE MASOWEJ EKSTERMINACJI ŻYDÓW W POLSCE OKUPOWANEJ PRZEZ NIEMCÓW.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2017.12.05 - 150 Rocznica Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.


  J.Pilsudski


  4 grudnia 2017r, na wileńskim cmentarzu na Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna odbyły się obchody 150-tej rocznicy urodzin pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Polski, a następnie Litwy.

  150 Rocznica Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Życiorys Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  75 ROCZNICA POWSTANIA NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH.


  Z okazji 75. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych w Sejmie przyjęto specjalną uchwałę oddającą hołd żołnierzom tej formacji niepodległościowej. Uchwała została przyjęta przez aklamację, a na sali plenarnej rozbrzmiewały okrzyki "Cześć i chwała bohaterom!".

  75 ROCZNICA POWSTANIA NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH.

  UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r.

  NARODOWE SIŁY ZBROJNE – 75 LAT HISTORII.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2017.10.15 - DWUSETNA ROCZNICA ŚMIERCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI


  T. KOSCIUSZKO


  Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1817r. w Szwajcarii, był inżynierem wojskowym, fortyfikatorem, polskim i amerykańskim generałem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, najwyższym naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji w 1794r. Śmierć Tadeusza Kościuszki oznaczała odejście kogoś, kto stał się symbolem bohaterskich zmagań dla Polski o odzyskanie niepodległości, utraconej na skutek rozbioru naszego kraju przez Rosję, Prusy i Austrię.

  TADEUSZ KOŚCIUSZKO BOHATER WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI I STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ.

  MSZA ŚW. NA WAWELU Z UDZIAŁEM PREZYDENTA Z OKAZJI 200 ROCZNICY ŚMIERCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  "OPERACJA POLSKA NKWD W LATACH 1937 – 1938".


  Według dokumentów NKWD skazano 139 835 osób, z tego zamordowano bezpośrednio 111 091 Polaków – obywateli ZSRR, a 28 744 skazano na pobyt w łagrach – struktury podległej Gułag. Wyroki były wykonywane natychmiast. Masowo deportowano Polaków zamieszkujących Ukraińską SRR i Białoruską SRR, m.in. do Kazachstanu, na Syberię, w rejony Charkowa i Dniepropetrowska. Łączna liczba deportowanych Polaków wyniosła ponad 100 tysięcy.

  Tu czytaj o Operacji polskiej NKWD w latach 1937 - 1938.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  210 ROCZNICA UTWORZENIA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO.


  Dnia 14 stycznia 1807 roku Napoleon utworzył w Warszawie Komisję Rządzącą, organ naczelny dla ziem polskich odebranych Prusom. Komisja zastąpiła powołane już w dniu 5 grudnia 1806 roku dwa organy tymczasowe – Izbę Najwyższą Wojenną i Administrację Publiczną. Na czele owego rządu, zależnego od Francuzów, stanął w dniu 15 stycznia 1807 roku Stanisław Małachowski. Był to pierwszy krok na drodze do powstania Księstwa Warszawskiego.

  Tu czytaj artykuł: 210 ROCZNICA UTWORZENIA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  GENERAŁ ŻELIGOWSKI.


  Rodzinne korzenie generała Lucjana Żeligowskiego są dość typowe dla wielu członków korpusu oficerskiego II RP. Odróżnia je jednak wczesny wybór kariery wojskowej. Co zdecydowało o wstąpieniu Żeligowskiego do armii rosyjskiej?

  Tu czytaj artykuł: "GENERAŁ ŻELIGOWSKI WYRUSZYŁ NA WILNO POD HASŁEM "WRACAMY DO DOMU".

  Tu czytaj artykuł: „BUNT ŻELIGOWSKIEGO”.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI W 1922 ROKU.


  15 czerwca 1922 r. Komisja Międzysojusznicza zawiadomiła rządy Polski i Niemiec, że w ciągu miesiąca powinny objąć przyznane im terytoria Górnego Śląska. Przejmowania kolejnych terenów przez strony konfliktu dokonywano w kilku etapach.

  Tu czytaj artykuł: POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI W 1922 ROKU.

  Tu czytaj artykuł: UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICY POWROTU GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  14 CZERWCA – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH I OBOZÓW ZAGŁADY.


  14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania obozu. Decyzją Sejmu RP 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

  Tu czytaj artykuł: NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH I OBOZÓW ZAGŁADY.

  Tu czytaj artykuł: DZIEJE OBOZU ZAGŁADY AUSCHWITZ.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Centralny Okręg Przemysłowy.


  (COP) – okręg przemysłowy przemysłu ciężkiego o powierzchni 60.000 km2 (44 powiaty) i zamieszkany przez 6 mln ludzi, budowany w 1936 - 1939 w południowo-centralnych dzielnicach Polski. Był jednym z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej. Celem COP-u było zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także zmniejszenie bezrobocia wywołanego skutkami wielkiego kryzysu.

  Tu czytaj artykuł: Centralny Okręg Przemysłowy.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  01.02.2017 - 300 LAT TEMU OBRADOWAŁ SEJM NIEMY.


  Sejm niemy – jednodniowa sesja sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która miała miejsce 1 lutego 1717 w Warszawie, za panowania króla Augusta II Mocnego. Sejm ten został nazwany "niemym" z powodu niedopuszczenia posłów do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad. Miał charakter sejmu pacyfikacyjnego kończącego okres wojny domowej szlachty z królem Augustem II.

  Tu czytaj artykuł: 300 LAT TEMU OBRADOWAŁ SEJM NIEMY.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  29.11.2016 - 186 rocznica Powstania Listopadowego.


  29 listopada obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. W przeciwieństwie do Powstania Warszawskiego, o tym zrywie z pierwszej połowy XIX wieku nie mówi się tak często. A był to ważny zryw, który kosztował życie ok. 40 tys. Polaków. W powstaniu przeciwko carskiej Rosji zginęło wielu wybitnych Polaków.

  Czytaj artykuł: 186 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO.

  Tu czytaj artykuł: Powstanie Listopadowe.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  90 LAT TEMU POWOŁANO PIERWSZY RZĄD MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.


  2 października 1926 roku Józef Piłsudski został premierem. Pierwszy rząd Józefa Piłsudskiego pod jego kierownictwem funkcjonował w okresie od 2 października 1926 roku do 27 czerwca 1928 roku. Ku zaskoczeniu wielu środowisk, w tym m.in. sejmowej lewicy w składzie jego gabinetu pojawili się między innymi przedstawiciele obozu konserwatywnego: Aleksander Meysztowicz (resort sprawiedliwości) i Karol Niezabytowski (ministerstwo rolnictwa)...

  Tu czytaj artykuł: 90 LAT TEMU POWOŁANO PIERWSZY RZĄD MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  70 LAT TEMU ZMARŁ PROF. IGNACY MOŚCICKI PREZYDENT II RZECZYPOSPOLITEJ.


  Zmarł 2 października 1946 roku w Versoix niedaleko Genewy zmarł IGNACY MOŚCICKI PREZYDENT II RZECZYPOSPOLITEJ. Zgodnie ze swoim życzeniem został pochowany na tamtejszym cmentarzu, a na grobie ustawiono prosty, drewniany krzyż z inicjałami "I.M.". W 1993 roku z inicjatywy prezydenta Lecha Wałęsy i prymasa Józefa Glempa, szczątki Ignacego Mościckiego przewieziono do Polski i złożono w krypcie prezydenckiej bazyliki archikatedralnej św. Jana w Warszawie.

  Tu czytaj artykuł: 70 LAT TEMU ZMARŁ PROF.IGNACY MOŚCICKI PREZYDENT II RZECZYPOSPOLITEJ.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  17.09.2016r - 77 rocznica napaści Sowietów na Polskę.


  W dniu 17 IX 1939 r., bez wypowiedzenia wojny, Związek Radziecki dokonał zbrojnego napadu na Polskę. Fakt ten określa się jako "wbicie noża w plecy" walczącym z Niemcami Polakom, lub po prostu nazywa się go IV rozbiorem Polski.

  Tu czytaj artykuł: "OBCHODY 77 ROCZNICY SOWIECKIEJ AGRESJI".

  Tu czytaj artykuł: "AGRESJA SOWIECKA NA POLSKĘ 17 WRZESNIA 1939 ROKU".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  14 WRZEŚNIA 1812 ROKU NAPOLEON WKROCZYŁ DO MOSKWY.


  Inwazja na Rosję, oficjalnie zwana Drugą Wojną Polską rozpoczęta 24 czerwca 1812 roku, zakończona około 25 grudnia 1812 roku. Była decydującą dla losu dalszych wojen napoleońskich klęską Wielkiej Armii.

  Tu czytaj artykuł: 14 WRZEŚNIA 1812 ROKU NAPOLEON WKROCZYŁ DO MOSKWY.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  76 ROCZNICA POWSTANIA DYWIZJONU 303.


  2 sierpnia 1940 roku sformowano Dywizjon 303, uważany za jedną z najlepszych i najskuteczniejszych jednostek myśliwskich w czasie II wojny światowej. Podczas bitwy o Wielką Brytanię zestrzelił on 110 niemieckich samolotów - najwięcej spośród dywizjonów myśliwskich biorących udział w walkach.

  Tu czytaj artykuł: 76 ROCZNICA POWSTANIA DYWIZJONU 303.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  333 ROCZNICA WIKTORII WIEDEŃSKIEJ.


  12 września obchodzimy 333. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Bitwy, która zmieniła losy Europy – zapobiegając islamizacji Starego Kontynentu. Historyk Jan Jarosz podkreśla, że w XVII w. Imperium Osmańskie stanowiło ogromne zagrożenie dla ówczesnej chrześcijańskiej Europy, której tożsamość udało się uratować dzięki interwencji Jana III Sobieskiego, króla Polski.

  Tu czytaj artykuł: 333 ROCZNICA WIKTORII WIEDEŃSKIEJ.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  01.09.2016r - 76 rocznica napaści Niemiec na Polskę.  Schleswig Holstein.


  77 lat temu na Polskę napadły Niemcy. Rozpętali Niemcy tym samym II Wojnę Światową. 1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski. Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji rozpoczętej 17 września. W konsekwencji Hitler i Stalin dokonali IV rozbioru Polski.


  "OBCHODY 77 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ".

  "WYSTAPIENIE A.DUDY PREZYDENTA RP Z OKAZJI 77 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ".

  "77 LAT TEMU WYBUCHLA II WOJNA SWIATOWA".

  "77 LAT TEMU NIEMCY NAPADLI NA POLSKE"

  "Kulisy gliwickiej prowokacji".

  "Pakt Ribbentrop Mołotow".

  "Bitwa pod Wizną".

  "KILKUSET PRZECIW PANCERNEJ ARMII".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ŻWIRKO I WIGURA ZGINELI 84 LATA TEMU.


  28 sierpnia 1932 roku był wielkim dniem polskiego lotnictwa. Polscy lotnicy kpt. pil. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław Wigura, lecąc polskim samolotem RWD-6 (SP-AHN), odnieśli spektakularne zwycięstwo w odbywających się w Berlinie Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge 1932, pokonując ponad 40 załóg. Wigura był współkonstruktorem samolotu. O zwycięstwo walczyło ponad 40 załóg.

  Tu czytaj artykuł: ŻWIRKO I WIGURA ZGINELI 84 LATA TEMU.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  15 sierpnia 2016r - ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO.


  Święto Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko – bolszewickiej. Ustawa Sejmowa z dnia 30 lipca 1992 roku przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Tegoż roku po raz pierwszy w dniu 15 sierpnia odbyły się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Corocznie 15 sierpnia odbywają się we wszystkich kościołach polowych w Polsce uroczyste Msze Święte w intencji poległych na polu chwały. Na cmentarzach pamięć żołnierzy czci Apel Poległych, natomiast przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odprawiana jest z udziałem Najwyższych Władz Państwowych Honorowa Zmiana Warty.

  Tu czytaj artykuł: "ŚWIETO WOJSKA POLSKIEGO".

  Tu czytaj artykuł: "Cud nad Wisłą".

  Tu czytaj artykuł: "BOHATERSKI KSIĄDZ IGNACY SKORUPKA".

  Tu czytaj artykuł: "Polska wygrała Bitwę Warszawską dzieki świetnemu wywiadowi".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  PIERWSZA KOMPANIA KADROWA.


  "Żołnierze! Spotkał Was ten zaszczyt, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny" – pisał w rozkazie z 3 sierpnia 1914 Józef Piłsudski.

  Tu czytaj artykuł: "PIERWSZA KOMPANIA KADROWA".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  50 rocznica śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.


  W 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd temu wybitnemu Polakowi, uczestnikowi dramatycznych wydarzeń XX wieku. Senat RP zwraca się również do instytucji życia publicznego o godne uczczenie pamięci legendarnego dowódcy największej podziemnej armii świata w czasach II wojny światowej.

  SENAT UCZCIŁ 50. ROCZNICĘ ŚMIERCI GEN. TADEUSZA BORA – KOMOROWSKIEGO.

  UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2016.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  100 ROCZNICA BITWY POD KOSTIUCHNÓWKĄ.


  Jesienią 1915r. Legiony Polskie – prowadząc zacięte walki – dotarły na Wołyń w okolice rzek Stochód i Styr. Tam po raz pierwszy od początku wojny wszystkie trzy legionowe brygady wystąpiły na jednym terenie i pod wspólną komendą. Rosjanie pod naporem wojsk państw centralnych od maja cofali się, opuszczając zajmowane tereny – w tym Królestwo Polskie, zajmowaną od prawie roku Galicję, a także tereny obecnej Litwy i zachodniej Białorusi.

  Tu czytaj artykuł: "100 ROCZNICA BITWY POD KOSTIUCHNÓWKĄ".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  520 ROCZNICA PRZENIESIENIA STOLICY POLSKI DO WARSZAWY.


  W 1595 roku Zamek Królewski na Wawelu, będący dotychczasową siedzibą polskiego władcy, strawił pożar. 18 marca 1596 król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. Ostatecznie przeprowadzka króla wraz rodziną i dworem do Warszawy miała miejsce 24 maja 1609r. Tym samym Warszawa stała się ostatecznie nową stolicą Polski.

  Tu czytaj artykuł: "520 ROCZNICA PRZENIESIENIA STOLICY POLSKI DO WARSZAWY".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  40 rocznica Wydarzeń Radomskich.


  Wydarzenia radomskie


  Rankiem 25 czerwca 1976 roku, po ogłoszonych dzień wcześniej radykalnych podwyżkach jedzenia, radomscy robotnicy powiedzieli "nie" komunistycznej władzy. Zabito cztery osoby, a kilkaset zostało rannych. Mija 40 rocznica tych wydarzeń. Odpowiedzialni za brutalną pacyfikację strajku nie zostali ukarani, a 25 czerwca 2006 przedawniły się wszelkie zarzuty o "zbrodnię komunistyczną".

  Tu czytaj artykuł o Wydarzeniach Radomskich.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  60 ROCZNICA POWSTANIA POZNAŃSKIEGO.


  Pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne miały miejsce w końcu czerwca 1956 roku w Poznaniu. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję, a samo wydarzenie było przez propagandę PRL bagatelizowane jako "wypadki czerwcowe" lub przemilczane. Według historyków było to ostatnie zbrojne powstanie i pierwszy strajk na taką skalę przeciwko komunistycznym władzom.

  Tu czytaj artykuł: "60 ROCZNICA POWSTANIA POZNAŃSKIEGO".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  SENAT UCZCIŁ UCHWAŁĄ 360 ROCZNICĘ ŚLUBÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ KRÓLA JANA KAZIMIERZA.


  W 360tą rocznicę Ślubów Lwowskich Senat RP oddaje hołd przodkom, którzy w obliczu dramatu wojny i najazdu obcych wojsk znaleźli ratunek i nadzieję oddając się pod opiekę Matki Bożej, w krzyżu Chrystusa odnajdując odwagę i wzór w poświęceniu dla Ojczyzny — głosi uchwała Senatu.

  Tu czytaj więcej o uchwale Senatu.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  05.03.2016r - 76 rocznica ZBRODNI KATYŃSKIEJ.  Katyn

  Dokładnie 76 lat temu, 5 marca 1940 roku, wydano rozkaz rozstrzelania polskich oficerów więzionych w obozach na terenie Związku Sowieckiego oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. Data ta zapoczątkowała późniejszą zbrodnię na Polakach w Katyniu. W dniu 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

  TU czytaj artykuł: "ROCZNICA ZBRODNICZEGO ROZKAZU."

  Tu czytaj artykuł: "DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ."

  TU czytaj artykuł: "Największe kłamstwo XX wieku"

  TU czytaj artykuł: "ZBRODNIA KATYŃSKA KALENDARIUM"

  TU czytaj artykuł: "ZBRODNIA KATYŃSKA"
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  GENERAŁ LEOPOLD OKULICKI - OSTATNI DOWÓDCA ARMII KRAJOWEJ.


  Rodzice chcieli, by został księdzem. Jego życie potoczyło się w zupełnie innym kierunku. 12 listopada 1898 r. urodził się Leopold Okulicki, ostatni komendant główny Armii Krajowej. Droga do tego stanowiska rozpoczęła się już we wrześniu 1913 r., kiedy to wstąpił do Związku Strzeleckiego. To tu uzyskał stopień podoficerski. W listopadzie 1918 r. sformował pluton złożony z uczniów swojego gimnazjum, który następnie wszedł w skład 4. Pułku Piechoty Legionów i ruszył z odsieczą do Lwowa. Od sierpnia 1919 r. Okulicki dowodził kompanią piechoty, a w czasie wojny z bolszewikami w 1920 r. walczył w rejonie Wołkowyska, Lidy i pod Mołodecznem...

  Tu czytaj artykuł o GENERALE LEOPOLDZIE OKULICKIM.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  96 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM.


  Główne uroczystości zaślubin odbyły się nad Zatoką Pucką, dokąd gen. Haller udał się w otoczeniu członków delegacji rządu i Sejmu RP oraz pozostałych towarzyszących mu osób. Dookoła wyniosłego, białego masztu ustawili się chorążowie ze sztandarami pułkowymi, zaś nad brzegiem morskim stanął I-szy batalion morski oraz ułani krechowieccy z artylerią. Pierwszy głos zabrał generał Haller. Wzruszonym lecz stanowczym głosem powiedział: "Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj dotrzeć wszędzie pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem..."

  Tu czytaj artykuł: "96 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  90 ROCZNICA POWSTANIA MIASTA I PORTU GDYNIA.


  Z racji dogodnego położenia nad morzem w Gdyni zaczęło się na początku XX wieku rozwijać letnisko nadmorskie, odwiedzane coraz licznej przez Polaków z głębi kraju. W 1919 roku wybrano pierwszego polskiego wójta Gdyni – Jana Radtkego. Na mocy ustaleń traktatu wersalskiego Polsce przyznano 10 lutego 1920 roku 140 km wybrzeża.

  Tu czytaj artykuł: "90 ROCZNICA POWSTANIA MIASTA I PORTU GDYNIA".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  "Dytiatyn 16 IX 1920"


  Dytiatyn to niewielka wieś pod Haliczem, położona 30 km od Stanisławowa. Choć niewielu obecnie o tym pamięta, miejsce to zwano kiedyś Polskimi Termopilami. 16 września 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, na górujących nad wsią wzgórzach, rozegrała się bitwa stoczona tu ze słynną dywizją "Czerwonych Kozaków" Siemiona Budionnego...

  Tu czytaj artykuł: "CZAS POWROTU PAMIĘCI".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  31.08.2015r - 35 rocznica podpisania Porozumienia Gdańskiego.  31 sierpnia 1980 r , w Stoczni Gdańskiej komunistyczne władze reprezentowane przez Komisję Rządową oraz Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) podpisały Porozumienie Gdańskie, zezwalając m.in. na tworzenie wolnych związków zawodowych. Porozumienie to, wraz z porozumieniami w Szczecinie i Jastrzębiu, zakończyło falę protestów robotniczych i strajków.

  Tu czytaj artykuł: "Porozumienie Gdanskie.".

  Tu możesz przeczytać 21 postulatow z 17 sierpnia 1980r.


  REGIONALNE OBCHODY ŚWIĘTA SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI PO RAZ DZIESIĄTY.

  Tu czytaj artykuł o obchodach ŚWIĘTA SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI w Lubinie.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  01.09.2015r - 1000 lat temu Bolesław Chrobry pokonał cesarza niemieckiego Henryka II.


  1000 lat temu, 1 września 1015r. pod Budziszynem (a w zasadzie pomiędzy Krosnem Odrzańskim a Budziszynem) wojska Bolesława Chrobrego odniosły zwycięstwo nad armią cesarza niemieckiego Henryka II.

  Tu czytaj artykuł: "1000 LAT TEMU BOLESŁAW CHROBRY POKONAŁ ARMIĘ CESARZA NIEMIECKIEGO HENRYKA II W BITWIE POD BUDZISZYNEM ".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  UNIA LUBELSKA - POCZĄTEK RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW.


  Pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zostało zawarte porozumienie w dniu 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie. W jego wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczypospolita Obojga Narodów – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.

  Tu czytaj artykuł: "UNIA LUBELSKA. POCZĄTEK RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  75 lat temu - niemiecki mord w Palmirach.


  368 osób, w tym Maciej Rataj i Janusz Kusociński, zginęło w największej egzekucji konanej przez Niemców w dniach 20 do 21 czerwca 1940 roku w Palmirach koło Warszawy. Od grudnia 1939 do lipca 1941 roku przeprowadzili oni tam 21 egzekucji, w których zginęło prawie 2,2 tys. osób.

  Tu czytaj artykuł: "75 LAT TEMU NIEMCY DOKONALI NAJWIĘKSZEJ EGZEKUCJI W PALMIRACH".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  70 LAT TEMU PORWANO PRZYWÓDCÓW POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO.  Na początku marca 1945 r. delegat rządu Stanisław Jankowski i gen. Leopold Okulicki otrzymali w swoich konspiracyjnych kwaterach napisane na maszynie, po rosyjsku, listy podpisane przez oficera NKWD Pimienowa. Rosjanie zaproponowali spotkanie: "proponowane spotkanie Pana z generałem-pułkownikiem Iwanowem może i niewątpliwie rozstrzygnie to, co wątpliwe, czy dałoby się rozstrzygnąć szybko innymi drogami. Wzajemne zrozumienie i zaufanie pozwolą rozwiązać ważne zagadnienia i nie dopuścić do ich zaostrzenia.(...) "Ja zaś jako oficer Czerwonej Armii, któremu przypadła w udziale tak ważna misja, daję Panu pełną gwarancję, że od chwili, kiedy los Pana zależeć będzie ode mnie (od przyjazdu do nas), będzie Pan całkowicie bezpieczny”..

  Tu czytaj artykuł: "PORWANIE I ARESZTOWANIE PRZEZ NKWD 16 PRZYWÓDCÓW POLSKI PODZIEMNEJ."

  Tu czytaj artykuł: 70 LAT TEMU PORWANO PRZYWÓDCÓW POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  77 ROCZNICA OGŁOSZENIA PRAWD POLAKÓW Z POD ZNAKU RODŁA.


  Rodlo

  Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak narodowi służy! Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle! – ten "mały dekalog" polskości stał się testamentem, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie.

  Tu czytaj artykuł: 77 ROCZNICA OGŁOSZENIA PRAWD POLAKÓW Z POD ZNAKU RODŁA.

  Tu czytaj artykuł: KONGRES POLAKÓW W NIEMCZECH, BERLIN 6 MARCA 1938 R.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  350 LAT TEMU ZMARŁ HETMAN STEFAN CZARNIECKI.


  16 lutego 1665 roku w Sokołówce na Ukrainie zmarł hetman polny koronny Stefan Czarniecki, symbol męstwa i patriotyzmu, bohater wojen ze Szwedami i Kozakami, upamiętniony w jednej ze zwrotek polskiego hymnu narodowego. Stefan Czarniecki jest uważany za polskiego bohatera narodowego, jest obecny nie tylko w literaturze, malarstwie, uwieczniony w postaci rzeźb, ale jest też patronem wielu szkół i obiektów w Polsce.

  Tu czytaj artykuł o STEFANIE CZARNIECKIM.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Instrukcja Katarzyny II jak pokonać Polskę.


  Katarzyna II "Trzeba... rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność... Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w łożu..." - wzywała Katarzyna II.

  Instrukcja bynajmniej nie traci na swojej aktualności...

  Tu czytaj artykuł o recepcie Katarzyny II na unicestwienie Polski.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  70 ROCZNICA ROZWIĄZANIA ARMII KRAJOWEJ.


  Wobec błyskawicznych postępów wielkiej ofensywy wojsk sowieckich, która w połowie stycznia ruszyła znad Wisły, 19 stycznia 1945 r. w Częstochowie ostatni komendant AK gen. Leopold Okulicki ps. "Niedźwiadek" wydał rozkaz o rozwiązaniu AK i zwalniając żołnierzy z przysięgi, nakazując jednocześnie pozostanie w konspiracji. Generał Okulicki działając zgodnie z instrukcją rządu z 16 listopada 1944 r. wydał rozkaz, aby pozbawić NKWD pretekstu do represji na żołnierzach Państwa Podziemnego. Represje ze strony sowietów oraz UBP jednak rosły, dlatego wielu żołnierzy powróciło do konspiracji.

  Tu czytaj artykuł : 70 ROCZNICY ROZWIĄZANIA ARMII KRAJOWEJ.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  MASAKRA NA WYBRZEŻU 14 - 18 XII 1970.


  Łącznie w tych dniach zginęło 45 osób, 1165 zostało rannych, a zatrzymano ponad 3 tys. Ministrem obrony narodowej był wtedy Wojciech Jaruzelski. Do tłumienia demonstracji władze przygotowywały się od dawna. Zmobilizowano do akcji około 27 tys. żołnierzy, 9 tys. milicjantów i esbeków. Użyto 550 czołgów i 750 transporterów opancerzonych.

  Tu czytaj artykuł : "MASAKRA NA WYBRZEŻU 14 – 18 XII 1970."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  13.12.2014r - 33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego.  Jaruzelski


  Mija kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego, ale jesteśmy coraz dalej od publicznego rozliczenia tamtego zbrodniczego działania ekipy Jaruzelskiego. Wprawdzie w ubiegłym roku sąd okręgowy wydał wyrok w tej sprawie, orzekając, że ta ekipa dopuściła się "zbrodni komunistycznej w ten sposób, że działając w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnienie przestępstw, polegających na pozbawianiu wolności przez internowanie i wykonywanie kar pozbawienia wolności". Jednak inna jest główna narracja w mediach, co rzutuje na opinię społeczeństwa. Pamięć ludzi, którzy przeżyli stan wojenny i byli jego ofiarami jest jednoznaczna. Sposób rozprawienia się z ogromną, 10-mln strukturą związku i jego członkami charakteryzował się niespotykanym brutalizmem, polegającym na biciu ludzi, w tym mordowaniu wprost, pozbawianiu ich wolności bez żadnych sądów oraz masowym niszczeniu mienia. Innym równie dotkliwym skutkiem wprowadzenia stanu wojennego było złamanie solidarności społecznej. W ostatnio wydanej książce "Przemyśleć Polskę", dr Barbara Fedyszak-Radziejowska zwraca szczególnie uwagę na tę sprawę, pisząc, że nie udało się nam, obywatelom III RP, odbudować ani atmosfry lat 80., ani ówczesnego poczucia wspólnoty i solidarności. Co więcej, dochodzi do hipotezy że oprócz bezpośredniego zniszczenia „S” znacznie ważniejszym, strategicznym celem było dla władz PRL przygotowanie aparatu władzy, własnych elit i części opozycyjnego środowiska do przeprowadzenia operacji, którą dzisiaj określamy mianem transformacji PRL w III RP Stąd łamanie ludzi w stanie wojennym na tak wielką skalę i wzrost systemu represji, a w tym rozbudowa sieci tajnych współpracowników do rozmiarów jak w czasach stalinowskich, aby tymi elitami można było skutecznie później manipulować. Dziś mamy tego efekt, twórcy "związku przestępczego" z 1981 roku są największymi beneficjentami przemian w III RP.

  Jerzy Kłosiński redaktor naczelny TS

  Kamiński-IPN
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Generał BŁACHOWICZ.


  Bolszewicy dawali za głowę generała Błachowicza miliony rubli. Był znakomitym kawalerzystą, dowódcą w sześciu wojnach i w sześciu armiach.

  Tu czytaj artykuł: "Tajemnica generała Błachowicza."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  96 LAT TEMU WALKI O LWOW ZAKOŃCZYŁY SIĘ POLSKIM ZWYCIĘSTWEM.


  Najważniejszą przyczyną konfliktu było dążenie narodu ukraińskiego, potocznie nazywanego przez Polaków w tamtym czasie Rusinami, do stworzenia własnego niepodległego państwa między Sanem a Zbruczem, czyli na terenie Galicji (Małopolski) Wschodniej. Ukraińcy po zakończeniu Wielkiej Wojny ujrzeli szansę na stworzenie własnej państwowości i chcieli ją wykorzystać, a wiązało się to z rozpoczęciem konfliktu zbrojnego ze stroną polską.

  Tu czytaj artykuł: "96 LAT TEMU WALKI O LWOW ZAKOŃCZYŁY SIĘ POLSKIM ZWYCIĘSTWEM."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  70 LAT TEMU HEINRICH HIMMLER ROZKAZAŁ ZNISZCZYĆ WARSZAWĘ.


  Między październikiem 1944, a styczniem 1945 niemieckie oddziały niszczycielskie zniszczyły około 30% przedwojennej zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. Zagładzie uległy wówczas setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej, sakralnej i gospodarczej. Wyburzaniu i paleniu Warszawy towarzyszyła zakrojona na szeroką skalę grabież pozostającego w mieście mienia publicznego i prywatnego...

  Tu czytaj artykuł: "70 LAT TEMU HEINRICH HIMMLER ROZKAZAŁ ZNISZCZYĆ WARSZAWĘ."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  75 ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO.


  Polskie Państwo Podziemne, działając w latach 1939 -1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w AK.

  Tu czytaj artykuł: "75 ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  GENERAŁ MICHAŁ TOKARZEWSKI-KARASZEWICZ.


  5 stycznia 1893 roku, we Lwowie urodził się Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Późniejszy generał broni Wojska Polskiego, wolnomularz, teozof, duchowny Kościoła liberalnokatolickiego. Twórca i dowódca organizacji wojskowej – Służby Zwycięstwu Polski, która była pierwszą organizacją konspiracyjną w okupowanej Polsce...

  Tu czytaj artykuł: "GENERAŁ MICHAŁ TOKARZEWSKI-KARASZEWICZ – TWÓRCA SŁUŻBY ZWYCIĘSTWU POLSKI."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  8 września 2014r. - 500 lecie zwycięstwa pod Orszą.


  Bitwa pod Orszą rozegrała się 8 września 1514 roku, w czasie wojny litewsko-moskiewskiej w latach 1512-1522, pomiędzy wojskami litewsko-polskimi pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego ks. Konstantego Ostrogskiego, a wojskami moskiewskimi pod dowództwem Iwana Czeladnina.

  Tu czytaj artykuł: "Bitwa pod Orszą."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  23.08.1939 - PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOW IV ROZBÓR POLSKI.


  W nocy 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie, przy okazji podpisania "Paktu o nieagresji pomiędzy Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad", pełnomocnicy Niemiec i ZSRR - Ullrich Friedrich Willy Joachim Ribebbentrop, minister spraw zagranicznych III Rzeszy, członek NSDAP, oraz Wiaczesław Michajłowicz Mołotow (prawdziwe nazwisko Skriabin) Przewodniczący Rady Komisarzy Sowieckich, sekretarz KC SDPRR(b), członek Biura Politycznego WKP(b) - przedyskutowali w tajnych rozmowach sprawę granicy ich obopólnych stref interesów w Europie Wschodniej. Ich wynikiem było podpisanie tajnego protokołu.

  Tu czytaj artykuł: "PAKT RIBBENTROP – MOŁOTOW IV ROZBÓR POLSKI."

  Tu czytaj artykuł: "PAKT HITLER – STALIN Z 28 WRZEŚNIA 1939 R.."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  MIJA 150 LAT OD STRACENIA ROMUALDA TRAUGUTTA DYKTATORA POWSTANIA STYCZNIOWEGO.


  S.Traugutt.


  19 lipca Audytoriat Polowy wydał wyrok. Traugutt został zdegradowany i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano przez powieszenie w okolicy Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 roku, w Parku Traugutta koło Fortu Legionów o 10 rano. Wraz z nim stracono Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego, Romana Żulińskiego i Jana Jeziorańskiego.

  Tu czytaj artykuł: 150 LAT TEMU STRACONO GENERAŁA ROMUALDA TRAUGUTTA.

  Tu czytaj artykuł: Najdziwniejszy z dyktatórow.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  MONTE CASSINO – NAJBARDZIEJ ZACIĘTA BITWA II WOJNY ŚWIATOWEJ.

  Monte Cassino  70 lat temu, 18 maja 1944, żołnierze II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa zatknęli biało-czerwoną flagę na ruinach klasztoru Monte Cassino. Do bitwy o Monte Cassino można porównać tylko rzezie pod Verdun i Ypres z czasów I wojny światowej, czy najcięższe walki II wojny światowej na froncie wschodnim. Była to najkrwawsza walka zachodnich aliantów z niemieckim Wehrmachtem. Po stronie niemieckiej wielu porównywało ją ze Stalingradem.

  Tu czytaj artykuł: "MONTE CASSINO – NAJBARDZIEJ ZACIETA BITWA II WOJNY ŚWIATOWEJ."

  Tu czytaj artykuł: "CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO."

  Pieśń "Monte Cassino" Ludwika Domonia.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  220 ROCZNICA ZWYCIĘSTWA KOŚCIUSZKI POD RACŁAWICAMI.


  Bitwa pod Racławicami – zbrojne starcie wojsk polskich pod dowództwem naczelnika Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi, pod dowództwem generała majora Aleksandra Tormasowa. Bitwa miała miejsce 4 kwietnia 1794 roku, w czasie insurekcji kościuszkowskiej pod wsią Racławice, znajdującą się obecnie w województwie małopolskim. W wyniku wygranej wojsk polskich, pomimo niezbyt dużego znaczenia militarnego, pozwoliła podnieść morale powstańców już w dwanaście dni po rozpoczęciu powstania.

  Tu czytaj artykuł: "220 ROCZNICA INSUREKCJI KOSCIUSZKOWSKIEJ".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  DZIEJE BRATNIEJ POMOCY.  Czy obserwowana dzisiaj na Ukrainie sytuacja miała już miejsce? Mam wrażenie, że retoryka najbardziej przypomina przełom 1939 i 1940 r., gdy Stalin dokonał agresji na Polskę i zaczął odbudowę zachodniej flanki dawnego rosyjskiego imperium – pisze historyk.

  Tu czytaj artykuł: "DZIEJE BRATNIEJ POMOCY."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Polacy rządzili na Kremlu.  Husaria


  Po zwycięstwie pod Kłuszynem nad wielokrotnie liczniejszym, ale słabo wyszkolonym wojskiem Moskwy, bojarzy rosyjscy obwołali carem syna Zygmunta III Wazy - Władysława. 12 września 1610 roku wojska polskie przekroczyły moskiewskie mury, a 8 października hetman Stanisław Żółkiewski przybył na Kreml. Mimo początkowych sukcesów, nie udało się stworzyć Rzeczpospolitej Trojga Narodów, a okupację Moskwy przez Polaków, Rosjanie pamiętają do dziś. 4 listopada, w rocznicę wypędzenia Polaków z Moskwy, w Rosji obchodzi się Dzień Jedności Narodowej. W historii ich państwa miasto to zdobyte zostało tylko trzykrotnie: przez Napoleona, Tatarów i wojska hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

  Tu czytaj artykuł: "Polacy rządzili na Kremlu. Syna Zygmunta III Wazy obwołano carem."

  Tu czytaj o Lisowczykach, czarnej legendzie najszybszych wojsk XVII wieku."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  BOHATER POLSKIEGO KOŚCIOŁA.  Ks.Suchowolec


  Ksiądz Stanisław Suchowolec był jednym z tych kapłanów, których komunistyczny aparat przemocy pozbawił życia u schyłku PRL. Został zamordowany za głoszenie prawdy. Tak jak jego przyjaciel ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak dominikanin ojciec Stanisław Kowalczyk, jak księża Stefan Niedzielak i Sylwester Zych. Aby ofiara i męczeństwo tego prawdziwego świadka Chrystusa Zmartwychwstałego oraz gorącego patrioty nie uległy w naszej pamięci zatarciu, przypomnijmy historię jego życia i śmierci.

  Tu czytaj o bohaterskim księdzu S.Suchowolcu."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  25 ROCZNICA ŚMIERCI KSIĘDZA NIEDZIELAKA.  Ks.Niedzielak


  W nocy z 20 na 21 stycznia 1989 r. zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach proboszcz parafii św. Karola Boromeusza na Powązkach, ksiądz Stefan Niedzielak, kapelan AK i uczestnik powstania warszawskiego, współzałożyciel Rodziny Katyńskiej. Najprawdopodobniej było to morderstwo polityczne.

  Tu czytaj artykuł: "25 ROCZNICA ŚMIERCI KSIEDZA NIEDZIELAKA."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  200 LAT TEMU POLEGŁ KSIAŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI.  Poniatowski.

  Tu czytaj artykuł o księciu Józefie Poniatowskim.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  120 LAT TEMU ZMARŁ JAN MATEJKO.  Matejko.

  Tu czytaj artykuł o Janie Matejko.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  325 ROCZNICA BITWY POD WIEDNIEM.


  Król Jan III Sobieski, dowodząc połączonymi siłami polsko-austriacko-niemieckimi, 12 września 1683 r. odniósł wspaniałe zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem. Wiktoria Wiedeńska, uznawana przez historyków za jedną z decydujących bitew w dziejach świata, ocaliła chrześcijańską Europę przed wieloletnią dominacją turecką.

  Tu czytaj artykuł: "325 ROCZNICA BITWY POD WIEDNIEM".
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  70 LAT TEMU ZGINĄŁ NACZELNY WÓDZ.


  General Sikorski.jpg


  4 lipca 1943 r. w katastrofie samolotu nad Gibraltarem zginął gen. Władysław Sikorski, współautor zwycięstwa nad Armią Czerwoną w 1920 r. , premier II RP. W czasie II wojny światowej Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i szef rządu RP na uchodźstwie. Okoliczności jego śmierci do dziś budzą kontrowersje.

  Tu czytaj artykuł: 70 LAT TEMU ZGINĄŁ NACZELNY WÓDZ.

  Tu czytaj artykuł: GENERAŁA ZABILI SOWIECI.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  130 LAT TEMU ZMARŁ CYPRIAN KAMIL NORWID - WIESZCZ NIEDOCENIONY ZA ŻYCIA.


  Norwid.jpg


  23 maja minęło 130 lat od śmierci Cypriana Kamila Norwida, poety niedocenianego za życia, po latach wyniesionego do panteonu polskich wieszczów. Norwid zmarł w nędzy, w paryskim przytułku św. Kazimierza, a pochowany został w zbiorowym grobie.

  Tu czytaj więcej o C.K.Norwidzie.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  78 LAT OD ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.


  W Warszawie odbyły się centralne obchody 78 rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego organizowane przez Związek Piłsudczyków we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Na placu jego imienia złożono wieńce pod grobem Nieznanego Żołnierza i pod pomnikiem marszałka. Dokonano też uroczystej zmiany warty wojskowej.

  Tu czytaj opracowanie R. Jaśkowskiego.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  DZIEŃ ZWYCIĘSTWA.


  Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności zostało ustanowione dekretem z 8 maja 1945 zatwierdzonym przez Krajową Radę Narodową, której przewodził Bolesław Bierut. Artykuł 1 tegoż dekretu głosił: Celem upamiętnienia po wsze czasy zwycięstwa Narodu Polskiego i Jego Wielkich Sprzymierzeńców nad najeźdźcą germańskim, demokracji nad hitleryzmem i faszyzmem, wolności i sprawiedliwości nad niewolą i gwałtem - dzień 9 maja, jako dzień zakończenia działań wojennych, stanowić będzie Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności.

  Tu czytaj opracowanie R. Jaśkowskiego.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  REFORMA WALUTOWA W. GRABSKIEGO.


  Reforma walutowa Władysława Grabskiego - reforma monetarna w Rzeczypospolitej mająca na celu zwalczenie hiperinflacji. Od 29 kwietnia 1924 roku złoty polski stał się prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

  Tu czytaj opracowanie R. Jaśkowskiego o reformie waluowej W. GRABSKIEGO.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  78 LAT KONSTYTUCJI KWIETNIOWEJ.


  Konstytucja kwietniowa – ustawa zasadnicza Rzeczpospolitej Polskiej z okresu międzywojennego podpisana przez prezydenta prof. Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku.

  Tu czytaj opracowanie R. Jaśkowskiego o Konstytucji Kwietniowej.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  240 LAT BOHATERSKIEGO WYSTĄPIENIA POSŁA TADEUSZA REYTANA NA SEJMIE ROZBIOROWYM.


  21 kwietnia 1773 roku Poseł nowogródzki Tadeusz Rejtan wygłosił pełne dramatyzmu przemówienie w Sejmie Rozbiorowym dotyczące sprzeciwu wobec I rozbioru Polski.

  Tu czytaj opracowanie R. Jaśkowskiego o wystąpieniu Tadeusza Reytana.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1057 ROCZNICA CHRZTU POLSKI.


  Istotnym wydarzeniem dla historii naszego kraju jest niewątpliwie przyjęcie przez władcę Polski Mieszka I chrztu w 966 r. Data ta uznawana jest za początek istnienia państwa polskiego.

  Tu czytaj opracowanie R. Jaśkowskiego o Chrzcie Polski.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  988 ROCZNICA KORONACJI BOLESŁAWA CHROBREGO PIERWSZEGO KRÓLA POLSKI.


  Koronacja odbyła się na Wielkanoc 18 kwietnia 1025 roku w katedrze gnieźnieńskiej, gdyż wówczas stolicą państwa polskiego było właśnie Gniezno...

  Tu czytaj opracowanie R. Jaśkowskiego o koronacji Boleslawa Chrobrego.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  772 ROCZNICA BITWY Z TATARAMI.


  Kiedy w 1241 roku po zajęciu Rusi Mongołowie stanęli u wrót Europy aby palić, grabić, niszczyć i mordować na mieszkańców Polski padła trwoga. Wczesną wiosną Mongołowie wtargnęli do Małopolski. Pod koniec marca zajęli Kraków. Wydawało się, że nikt nie może ich zatrzymać...

  Tu czytaj opracowanie R. Jaśkowskiego o Bitwie z Tatarami.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  70 LAT TEMU W AUSCHWITZ ZGINĘŁA TWÓRCZYNI SYMBOLU POLSKI WALCZĄCEJ.


  Kotwica


  70 lat temu w niemieckim obozie Auschwitz w wieku 23 lat zginęła Anna Smoleńska, twórczyni "Kotwicy", symbolu Polski Walczącej. Po raz pierwszy "Kotwica" została umieszczona na murach 20 marca 1942r.

  Tu czytaj artykuł: "70 LAT TEMU W AUSCHWITZ ZGINĘŁA TWÓRCZYNI SYMBOLU POLSKI WALCZĄCEJ."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  10.02.2013r - 73 ROCZNICA PIERWSZEJ ZSYŁKI NA SYBERIĘ


  zsylka


  W lutym 1940 roku rozpoczęły się wywózki Polaków z Kresów Wschodnich na Syberię. Dziś mijają 73 lata od chwili, gdy 10 lutego nad ranem wypędzono z domów osadników wojskowych, pracowników służby leśnej oraz część urzędników i działaczy samorządowych.

  Tu czytaj artykuł: "73 ROCZNICA PIERWSZEJ ZSYŁKI NA SYBERIĘ."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  NAJPIERW SPŁONĄŁ REICHSTAG, A POTEM CAŁY ŚWIAT.


  80 lat temu w Reichstagu podłożono ogień. Jako podpalacza niemieccy naziści stracili holenderskiego komunistę Marinusa van der Lubbe. Historycy do dziś spierają się, czy to on był sprawcą zamachu. Hitler wykorzystał incydent do brutalnej rozprawy z opozycją Budynek Reichstagu 27 lutego 1933 roku wieczorem był jak wymarły. Prezydent Paul von Hindenburg miesiąc wcześniej, na wniosek kanclerza Adolfa Hitlera, rozwiązał parlament, wyznaczając na 5 marca przedterminowe wybory.

  Tu czytaj artykuł: "NAJPIERW SPŁONĄŁ REICHSTAG, A POTEM CAŁY ŚWIAT."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  220 ROCZNICA II ROZBIORU POLSKI


  Wykorzystując kapitulację Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec Rosji i przejęcia rządów w kraju przez targowiczan, król pruski Fryderyk Wilhelm II zażądał wcielenia Wielkopolski do Królestwa Prus ...

  Tu czytaj artykuł: "220 ROCZNICA II ROZBIORU POLSKI."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  80 LAT TEMU POLSCY MATEMATYCY ZŁAMALI "ENIGMĘ"  enigma


  Pod koniec grudnia 1932 roku Marian Rejewski odczytał pierwsze informacje przesyłane za pośrednictwem niemieckiej maszyny szyfrującej "Enigma". Współautorami złamania kodu "Enigmy" byli matematycy Rejewski, Różycki i Zygalski, studenci Uniwersytetu Poznańskiego.

  Tu czytaj artykuł: "80 LAT TEMU POLSCY MATEMATYCY ZŁAMALI ENIGMĘ."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  90 LAT OD ZABÓJSTWA PREZYDENTA NARUTOWICZA.  G.Narutowicz.


  90 lat temu zginął pierwszy prezydent II RP. 16 grudnia 1922 r. Eligiusz Niewiadomski, malarz sympatyzujący z endecją, zastrzelił zwiedzającego wystawę w stołecznej Zachęcie Gabriela Narutowicza.

  Tu czytaj artykuł R.Jaśkowskiego: "90 LAT OD ZABÓJSTWA PREZYDENTA NARUTOWICZA."
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  TARGOWICA - co o niej wiemy ?


  Targowica


  Słowo "targowica" jest w języku polskim synonimem najcięższej zdrady narodu i państwa. Przywódcy konfederacji targowickiej dążyli do podziału państwa na samodzielne prowincje i nie zamierzali poddać się prawom ustanowionym przez Konstytucję 3 Maja. Proponujemy przeczytanie kilku artykułów, które mogą poszerzyć wiedzę o "Targowicy".

  Artykuł: DZIEJOWA ZAGADKA TARGOWICY.

  Artykuł: PRAWDZIWA LEKCJA TARGOWICY.

  Artykuł: ROZWIAZANIE KONFEDERACJI TARGOWICKIEJ.

  Artykuł: TRZY OBLICZA ZDRADY.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  11.11.2012r - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.


  Dumni Polacy.


  Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów.

  Tu czytaj opracowanie R.Jaśkowskiego: NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.


  Odzyskanie niepodległości nie było cudem. Owszem, przyszedł moment korzystnej koniunktury, ale najważniejsze, że Polacy byli wystarczająco świadomi swoich celów i silni, by koniunkturę tę wykorzystać.

  Tu czytaj artykuł: Lekcja II Rzeczypospolitej.


  "TEN SZARY DZIEŃ" ... Jak wyglądał on w oczach zwykłych ludzi? Co działo się na ulicach miast? Jaki był koszt odzyskania niepodległości? Co pisała prasa tego dnia?

  Artykuł: "TEN SZARY DZIEŃ".

  Liczba osób, które czują się silnie związane z takimi pojęciami jak naród czy Polska nie tylko nie maleje, lecz nawet minimalnie rośnie - wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Myśli Jana Pawła II i CBOS. Ubywa za to osób, które taki silny związek odczuwają z pojęciem Europa.

  Artykuł: POLACY WCIĄŻ SĄ DUMNYM NARODEM.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  09.11.2012r - SEJM UCZCIŁ 70 ROCZNICĘ POWSTANIA NSZ.


  NZS


  Sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę w związku z 70-tą rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Uchwałą swoją Sejm oddał cześć Narodowym Siłom Zbrojnym za ich służbę Ojczyźnie.

  Artykuł: SEJM UCZCIŁ 70 ROCZNICĘ POWSTANIA NSZ.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  11.07.2012r. - Lipcowe ludobójstwo z 11 lipca 1943r. na Wołyniu, rządu Platformy Obywatelskiej nie interesuje.

  11 lipca 1943 r. OUN-UPA przystąpiła do likwidacji polaków na ogromnym obszarze wchodzącym w skład powiatów horochowskiego i włodzimierskiego oraz na skrawku powiatu kowelskiego. Była to największa akcja ludobójcza przeprowadzona na Wołyniu w 1943 roku. Niestety, ofiary zbrodni OUN-UPA są dla niepodległego państwa polskiego nieistotne. /.../ projekt uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian spadł z porządku obrad sejmu......

  Tu czytaj cały artykuł Ewy Siemaszko.

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Operacja BURZA - Ostra Brama
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  90 ROCZNICA PRZYŁĄCZENIA CZĘŚCI GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI. Jak długo dla Polski ta rocznica będzie jeszcze ważna i potrzebna?

  Sytuacja Polaków na Śląsku w pierwszych latach po zakończeniu I wojny światowej nie była łatwa W regionie szalał niemiecki terror, na który Polacy nie pozostawali obojętni - skutkiem były dwa spontaniczne zrywy ludności, czyli I i II powstanie śląskie. 20 marca 1921 roku doszło w końcu do długo oczekiwanego plebiscytu na Górnym Śląsku, który miał zdecydować o tym, jak zostanie podzielony ten region między Polskę a Niemcy. Jednak jego wynik niczego nie przesądził - był inaczej interpretowany przez Polaków, a inaczej przez Brytyjczyków z Komisji Międzysojuszniczej, którzy uważali, że Polsce należą się jedynie dwa powiaty. Wśród polskiej ludności na Śląsku zawrzało. Doszło do strajków i manifestacji, sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Wobec niewzruszonej postawy aliantów prawie 60 tysięcy śląskich Polaków pod przywództwem Wojciecha Korfantego, polskiego członka Komisji, chwyciło za broń. Korfanty, choć dokładnie zaplanował powstanie, nie zdołał uzyskać poparcia Warszawy, która nie chciała ryzykować kolejnej krwawej wojny. - Do ostatnich godzin Korfanty próbował zapewnić poparcie rządu polskiego dla powstania, jednak tak rząd, jak i wojsko w ostatniej chwili zrejterowały - mówi "Rzeczpospolitej" prof. Edward Długajczyk z Muzeum Śląskiego. Ostatecznie śląskich Polaków wsparli jedynie ochotnicy z II Rzeczypospolitej. Powstańcy walczyli przez ponad dwa miesiące, ścierając się nie tylko z Niemcami, ale również w niektórych przypadkach z brytyjskimi wojskami Komisji. - To było dość dziwne powstanie, bo odbywało się na terenie rządzonym wówczas przez aliantów, ale zryw był przeciwko Niemcom - mówi Długajczyk. Po zaciętych, lecz zwycięskich dla powstańców walkach powstanie zakończyło się równo 90 lat temu - 5 lipca 1921 r. Trzy miesiące pózniej Komisja Międzysojusznicza podjęła decyzję o przyznaniu Polsce terytorium znacznie większego, niż przewidywał plan brytyjski. Polsce przypadły m.in. Katowice oraz większość złóż węgla kamiennego. - Biorąc pod uwagę to, jaka była sytuacja wyjściowa, nie ma wątpliwości, że dostaliśmy więcej, niż można się było spodziewać. Dlatego powstanie było naszym sukcesem - konkluduje Edward Długajczyk.

  Wykorzystano publikację Rzeczypospolitej.

  Tu czytaj opracowanie Ryszarda Jaśkowskiego.


  Warto przy tej pięknej rocznicy zastanowić się nad przyszłością ŚLĄSKA np w kontekście umów w sprawie CO2 sprokurowanych dla niego i dla Polski przez rząd PO-PSL. Jak długo będą istnieć kopalnie węgla na ŚLĄSKU? Ile będziemy płacić za energię elektryczną od przyszłego roku? itd...

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  85 rocznica "Mazurka Dąbrowskiego" jako Polskiego Hymnu Narodowego.

  Hymn

  Mazurek Dąbrowskiego dokładnie 85 lat temu stał się Polskim Hymnem Narodowym, choć został napisany już pod koniec XVIII w. Jego historia nie jest krwawa, ale warto ją poznać. Józef Rufin Wybicki - poeta, pisarz, kompozytor, działacz polityczny, prawnik, uczestnik konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego, gość obiadów czwartkowych u króla Stanisława Augusta - choć tyle zdziałał, nie jest powszechnie kojarzony.

  TU czytaj artykuł: "Żaden hit nie miał z nim szans - największa duma Polaków".


  wykorzystano publikację w www.wp.pl
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  70 rocznica powstania Armii Krajowej

  14 lutego 1942 r. z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej powstała Armia Krajowa, podlegająca polskiemu rządowi RP na uchodźstwie. W skład tej największej podziemnej armii w okupowanej Europie weszło ok. 200 organizacji. Jej komendantem głównym został gen. Stefan Rowecki "Grot".

  TU ! - Czytaj cały artykuł.


  wykorzystano publikację w PAP - Nauka w Polsce
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Legnickie Pole w obronie Europy.

  Legnickie Pole

  12 czerwca Gmina Legnickie Pole zorganizowała uroczystości 770 rocznicy bitwy na Legnickich Polach, podczas której z hordami tatarskimi starły się wojska europejskie pod wodzą księcia legnickiego Henryka II Pobożnego. W bitwie poległ książę legnicki i wielu rycerzy, jednak Tatarzy nie zdobyli zamku legnickiego, a ostatecznie wycofali się. Europa była uratowana. Głównym punktem uroczystości była msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp Stefana Cichego Biskupa Legnickiego. Rangę uroczystości podnosiła kompania honorowa Policji, Reprezentacyjna Orkiestra Policji, poczty sztandarowe służb mundurowych. Obecni byli przedstawiciele samorządu, Policji, Wojska Polskiego, Zawodowej i Ochotniczej Straży Pożarnej i licznie zgromadzeni wierni. Ponadto uczestnicy mogli wysłuchać wykładu dr Wacława Szetelnickiego zatytułowanego "Współczesny wymiar bitwy na Legnickim Polu", oglądać musztrę paradną w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Policji oraz wziąć udział w okolicznościowym festynie parafialnym.

  Opracował: Ryszard Jaśkowski
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  100 - LECIE HARCERSTWA W POLSCE

  O.A.Malkowscy

  22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał pierwszy harcerski rozkaz powołując do życia cztery drużyny skautowe. Taki był początek harcerstwa w Polsce. W 1911 roku powstała też Lwowska Drużyna Skautek im. Emilii Plater. Jej Drużynową została Olga Drahonowska. W 1913 roku Drahonowska i Małkowski zostali pierwszym harcerskim małżeństwem w Polsce. Ideę harcerstwa zaczerpnięto od Roberta Badena-Powella - prekursora skautingu. Andrzej Małkowski ideę harcerstwa w Polsce określił jako skauting plus niepodległość. Wydawano czasopismo "Skaut Pismo Młodzieży Polskiej" gdzie opublikowano wiersz Ignacego Kozielewskiego "Wszystko co nasze", który do dziś jest hymnem polskich harcerzy. W piątek 20 maja 2011 roku wyruszył do Lwowa "Pociąg stulecia harcerstwa". Pociągiem pojechali druhny i druhowie ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Harcerskiego, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ZAWISZA, Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Gospodarzem spotkania było Harcerstwo Polskie na Ukrainie. W wyprawie nie wzięli udziału członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. W niedzielę w Katedrze Lwowskiej harcerze wzięli udział we mszy św. dziękczynnej. O tej samej godzinie w legnickiej katedrze odprawiona została msza św. dziękczynna z inicjatywy Artura Torbińskiego Drużynowego 710 Drużyny Wędrownej KEDYWU im. Gen. Grota - Roweckiego z Legnicy. Po mszy druhny i druhowie odnowili przyrzeczenia harcerskie.

  Opracował: Ryszard Jaśkowski
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2011.03.01 - Nowe Święto Państwowe. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

  zolnierze wykleci

  Po raz pierwszy obchodziliśmy w tym roku 1 marca, jako święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy przez wiele dziesiątków lat byli poniżani, pogardzani, nazywani "bandytami", doczekali się wreszcie swojego święta. Święta, które zostało wprowadzone z inicjatywy ś.p. Prezydenta RP pana Lecha Kaczyńskiego. Ustawa długo nie mogła trafić pod obrady sejmu, dopiero 3 lutego br. została przyjęta przez parlament.

  Dzień 1 marca został wybrany nieprzypadkowo. Przed 60 laty, 1 marca 1951 roku, w warszawskim więzieniu na Mokotowie, po sfingowanym procesie politycznym rozstrzelano siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, podziemnej organizacji niepodległościowej powstałej w 1945 roku. Według historyków, po II Wojnie Światowej, co najmniej kilka tysięcy żołnierzy AK, NSZ i innych formacji niepodległościowych zakatowano podczas przesłuchań lub zamordowano po procesach politycznych, dziesiątki tysięcy trafiło do więzień na wiele lat. To święto jest ostatnią szansą na przywrócenie nam społecznej pamięci. Już nikt nie będzie mógł mówić o żołnierzach wyklętych, jako o "bandytach z lasu". Do polaków ma szanse dotrzeć przekaz, iż byli to bohaterowie, którzy walczyli z sowiecką okupacją Polski. Jesienią powinien trafić do kin film "Historia Roja". Opowiada on o losach Mieczysława Dziemaszkiewicza ps. "Rój" i jego towarzyszy broni, którzy aż do 1951 roku walczyli z NKWD i komunistami na Mazowszu.

  Opracował: Ryszard Jaśkowski

  Instytut Pamięci Narodowej Przygotował Stronę Internetową.

  http://ipn.gov.pl/wykleci
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Najważnie bitwy w historii Polski


  W dziejach Polski miały miejsce cztery bardzo ważne batalie militarne. Miały one kapitalne znaczenie nie tylko dla historii Polski ale także dla historii Europy.  Bitwa pod Grunwaldem.


  Bitwa pod Grunwaldem


  Do bitwy doszło 15 lipca 1410 roku. Krzyżacy zgromadzili około 15 - 20 tysięcy wojska, Jagiełło i Witold dysponowali około 30 tysiącami rycerzy i wojowników. Przewaga była po stronie polsko - litewskiej. Armia zakonna stała w upale na otwartym polu, co wykorzystał Jagiełło opóźniając starcie. Jego siły odpoczywały w lesie...

  Tu czytaj artykuł o bitwie.  Bitwa pod Kłuszynem - MOSKWA ZDOBYTA.


  Hołd Ruski


  Bitwa pod Kłuszynem miała miejsce 4 lipca 1610 roku, doprowadziła królewicza Władysława syna Króla Zygmunta III Wazy na tron carów Rosji. Bitwa stoczona została między wojskami polskimi pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, a armią rosyjską pod dowództwem kniazia Dymitra Szujskiego oraz szwedzkimi posiłkami dowodzonymi przez Jakuba Pontussona De la Gardie...

  Tu czytaj artykuł o bitwie.  Bitwa pod Wiedniem.


  Bitwa pod Wiedniem


  Wiktoria Wiedeńska, odniesiona 12 września 1683 r., należy do wyjątkowych w historii Polski i Europy, ponieważ stała się wówczas pierwszym i największym zwycięstwem nad potęgą otomańską. Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby olbrzymia armia sułtana (szacowana w przybliżeniu na 55 – 60 tysięcy ludzi) została doszczętnie rozgromiona i uciekła w panice...

  Tu czytaj artykuł o bitwie.  Bitwa Warszawska 1920 roku - Cud nad Wisłą.


  Bitwa Warszawska


  Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana też Cudem nad Wisłą, ocaliła nie tylko niedawno odzyskaną polską niepodległość. Była to jedna z trzech najważniejszych bitew XX wieku w dziejach świata, a zarazem jedna z decydujących w całej historii ludzkości...

  Tu czytaj artykuł o bitwie.
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dzisiaj jest: Środa,
  17 lipca 2024

  Imieniny:
  Aleksego, Bogdana, Martyny
  Osób on-line: